Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Vốn Đầu Tư Của Nhật Dự Định Thành Lập Vào Tháng 11/2019
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Vốn Đầu Tư Của Nhật Dự Định Thành Lập Vào Tháng 11/2019
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Vốn Đầu Tư Của Nhật Dự Định Thành Lập Vào Tháng 11/2019
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đang set up , Quận 9 , Hồ Chí Minh , Việt Nam