Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Vinh Oanh
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Vinh Oanh
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Vinh Oanh
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm công nghiệp Đa nghề Đình Bảng, Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh