Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Transcend People Limited &1St Virtue Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 64/2 Binh Loi Street, Ward 13, Binh Thanh District Ho Chi Minh City, Vietnam