Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Trên 30 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô đất FJ24 Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng phía Nam - Xã Tiền Phong , Huyện Yên Dũng , Bắc Giang , Việt Nam