Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Young Poong Electronics Vina
Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Young Poong Electronics Vina
Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Young Poong Electronics Vina
Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Young Poong Electronics Vina
Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô CN06 KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc