Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Yakjin Intertex
5 triệu - 7 triệu Bình Phước
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Yakjin Intertex
5 triệu - 7 triệu Bình Phước
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Yakjin Intertex
7 triệu - 10 triệu Bình Phước
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Yakjin Intertex
5 triệu - 7 triệu Bình Phước
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Yakjin Intertex
5 triệu - 7 triệu Bình Phước
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô E6, E8, G1, G2, G3-1, G4-1, Khu công nghiệp Minh Hưng - H, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước