Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
20 triệu - 30 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 1, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam