Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: SỐ 71, KHU PHỐ HÒA LONG, PHƯỜNG LÁI THIÊU, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG