Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 2 Đường số 2, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh