Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay
18Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
15 triệu - 20 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
10 triệu - 15 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô F2 KCN Quế Võ mở rộng, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh