Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Vsip Bắc Ninh
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Vsip Bắc Ninh
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Vsip Bắc Ninh
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Vsip Bắc Ninh
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Vsip Bắc Ninh
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 1, Đường Hữu Nghị, Khu Công nghiệp đô thị & DV VSIP Bắc Ninh, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh