công ty TNHH việt trang

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Việt Trang
5 triệu - 7 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ an