Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Việt Nam Parkerizing
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 12 đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapore, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương