công ty TNHH vertex precision việt nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Vertex Precision Việt Nam
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Vertex Precision Việt Nam
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Công ty TNHH Vertex Precision Việt Nam