2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 triệu - 10 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: ĐƯỜNG SỐ 1, KCN SÔNG MÂY, XÃ BẮC SƠN, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI