Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

công ty TNHH u-tech vina

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
15Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô CN-16, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện