Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!Bấm xem ngay

Giới thiệu công ty

MAP
Địa chỉ Công ty: Số 2 đường Ngô Sỹ Liên- khu Thị Chung- phường Kinh Bắc- thành phố Bắc Ninh