Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hà Tiến
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hà Tiến
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 2 đường Ngô Sỹ Liên- khu Thị Chung- phường Kinh Bắc- thành phố Bắc Ninh