Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Tự Động Hóa Tâm Chính Phát
7 triệu - 10 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Tự Động Hóa Tâm Chính Phát
7 triệu - 10 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Tự Động Hóa Tâm Chính Phát
5 triệu - 7 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 248 Đặng Xuân Bảng, Xã Nam Vân, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định