Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Lô số 69, LK2, MBQH 121/UB-CN, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa