Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Trang Trại Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Nhật Việt
Thỏa thuận Lâm Đồng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Công ty TNHH Trang Trại Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Nhật Việt , Huyện Đơn Dương , Lâm Đồng , Việt Nam