công ty TNHH trần nhật khuê

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 02,Hoàng Việt, Sơn Trà