Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Công ty TNHH Trà Quang Tâm

Số nhân viên: 20 - 50 nhân viên
Website: traquangtam.com
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 triệu - 10 triệu 31/12/2020 Hồ Chí Minh, Bình Dương
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu 31/10/2020 Hồ Chí Minh, Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng hết hạn
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường N2, Lái Thêu, Thuận An, Bình Dương