Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Tm Xnk Nhật Nam Food
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Tm Xnk Nhật Nam Food
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 14/10A Đông Hưng Thuận 2, Khu Phố 5, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh