Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Tm Dv Việt Thịnh Phát
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Tm Dv Việt Thịnh Phát
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: F11/24D Liên ấp 5-6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánhnh ( phía sau KCN Vĩnh Lộc)