Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
5 - 7 triệu 20/10/2019 Bình Dương
5 - 7 triệu 31/08/2019 Cần Thơ
5 - 7 triệu 03/09/2019 Quảng Ngãi
5 - 7 triệu 12/12/2018 Bình Dương
7 - 10 triệu 06/12/2018 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 219 Đại Lộ Bình Dương Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An, Bình Dương