Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Tiếp Vận Tân Cảng Hmm
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot C1, Road D1, Cat Lai Industrial Park, Thanh My Loi Ward, Dist 2, HCM City