Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 - 10 triệu 20/02/2020 Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng hết hạn
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 9 , Khối văn phòng , Tòa nhà Mipec Tower, Số 229 Tây Sơn, Hà Nội