công ty TNHH thương mai tổng hợp và du lịch amega

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thương Mai Tổng Hợp Và Du Lịch Amega
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: ha nội