Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2 - Vĩnh Phúc
7 triệu - 10 triệu Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Môi Trường Nguyệt Minh 2 - Vĩnh Phúc
10 triệu - 15 triệu Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Bình Xuyên- xã Sơn Lôi- huyện Bình Xuyên- tỉnh Vĩnh Phúc