Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Nam Dương
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thực Phẩm Quốc Tế Nam Dương
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Floor 12, Royal Tower 235 Nguyen Van Cu Street, Nguyen Cu Trinh Ward, Dist. 1, HCMC