Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Việt Huy
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Việt Huy
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 75 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh