Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Phú Mỹ II .TT Phú Mỹ , Huyện Tân Thành , Bà Rịa - Vũng Tàu , Việt Nam