cong ty TNHH thanh xuan

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cong Ty TNHH Thanh Xuan
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Cong Ty TNHH Thanh Xuan
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Cong Ty TNHH Thanh Xuan
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: So 1 Ngo 2 , Nguyen Viet Xuan, Thanh Xuan, HN