công ty TNHH telstar việt nam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Vân Trung - Bắc Giang