2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng