Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Synopex Vina2 ( Công Ty TNHH Synopex Việt Nam )
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 16, KCN Quang Minh , Huyện Mê Linh , Hà Nội , Việt Nam