Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty TNHH sx & tm thép tây nam

Số nhân viên: 1000 - 3000 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 - 7 triệu 29/12/2019 Long An
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng hết hạn
MAP
Địa chỉ Công ty: