Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Công Ty TNHH SX NHẬT LÂM

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
10Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
5 triệu - 7 triệu 31/12/2019 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 31/03/2020 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 31/03/2020 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 31/03/2020 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 31/03/2020 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 31/03/2020 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 15/03/2020 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 31/03/2020 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 9a Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM