công ty TNHH sx megasun

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Sx Megasun
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 18-Ngô Gia Tự-Long Biên-Hà Nội (Phía Bắc)