Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH St Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH St Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH St Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH St Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH St Vina
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô II - 4.2, Đường D3, KCN Quế Võ II, Ngọc Xá , Huyện Quế Võ , Bắc Ninh , Việt Nam