Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu 30/09/2020 Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu CN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên