Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm Công nghiệp Đông Hải, xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình