2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Siam Steel Việt Nam (Ssvn Co., Ltd)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Siam Steel Việt Nam (Ssvn Co., Ltd)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu Công nghiệp Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương