2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Sansin Hà Nội
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sansin Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Trí Quả, Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh