Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sanchine Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô E3-1, Khu CN Quế Võ mở rộng, xã Phương liễu , tỉnh Bắc Ninh TP Bắc Ninh