Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

10 triệu - 15 triệu 30/04/2020 Hà Nội
Ứng tuyển ngay
7 triệu - 10 triệu 30/04/2020 Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Xóm Án, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội