Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Công ty cổ phần cơ khí Xây dựng và vật liệu Hà Nội ở số 77/99 Đức Giang – Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội.