Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Hà Bình Phương – Văn Bình - Thường Tín - Hà Nội