công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu tbc

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tbc
Thỏa thuận Nam Định
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tbc
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: nam định