Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phúc Long
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 42/24-42/26 No. 643 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TP. HCM